ASUS ROG G551JK - Използване на жестове за сензорния панел

background image

Използване на жестове за сензорния панел

Плъзгане от ляв ръб

Плъзгане от десен ръб

Плъзнете от левия ръб на екрана,

за да разбъркате изпълняващите

се приложения.

Плъзнете от десния ръб, за да

стартирате лентата Charms.

background image

32

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Намаляване

Увеличаване

Съберете два пръста върху

сензорния панел.

Раздалечете два пръста върху

сензорния панел.

Плъзгане от горен ръб

Плъзгане на пръст

В екрана Start (Старт),

плъзнете от горния ръб

на екрана, за да видите

лентата Customize

(Персонализиране).

В изпълняващо се

приложение, плъзнете

от горния ръб на екрана,

за да видите менюто на

приложението.

Плъзнете пръста си, за да

превъртате нагоре или

надолу. Плъзнете пръста си за

разпъване на екрана наляво

или надясно.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

33

Натискане/Двойно натискане

Докоснете и задръжте

Натиснете приложение, за да

го стартирате.

В режим Desktop mode

(Режим на работния плот)

натиснете два пъти дадено

приложение, за да го

стартирате.

За преместване на

приложение, натиснсте

и без да пускате

приложението го плъзнете

на новото място.

За да затворите

приложение, натиснете

и задръжте горната

част на изпълняващо се

приложение и го плъзнете

надолу, към долната част на

екрана, за да го затворите.

background image

34

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Плъзгане нагоре

Плъзгане надолу

Плъзнете пръст нагоре от екрана

Start (Старт), за да стартирате

екрана Apps (Приложения).

Плъзнете пръст надолу от

екрана Apps (Приложения),

за да стартирате екрана Start

(Старт).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

35

Движение на курсора

Можете да натиснете или щракнете на произволно място върху

тъчпада, за да активирате курсора. После плъзнете пръста си върху

тъчпада, за да преместите курсора на екрана.

Хоризонтално плъзгане

Вертикално плъзгане

Диагонално плъзгане