ASUS ROG G551JK - Viibete kasutamine puuteekraanil

background image

Viibete kasutamine puuteekraanil

Viibete abil saab sülearvutis programme käivitada ja muuta selle sätteid.

Funktsioonide aktiveerimiseks võite sülearvuti puuteekraanil kasutada

järgmisi viipeid.

Svaipimine vasakust servast

Svaipimine paremast servast

Svaipige ekraani vasakust servast,

et töötavate app'ide järjestust

muuta.

Svaipige ekraani paremast

servast, et käivitada külgriba

Charms bar.

background image

32

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Svaipimine ülaservast

Sõrme libistamine

Olles ekraanil Start, svaipige

ekraani ülaservast, et

kuvada riba Customize

(Kohandamisriba).

App'i kasutamisel svaipige

ekraani ülaservast, et kuvada

selle menüü.

Libistage oma sõrme üles ja alla

kerimiseks ning libistage oma

sõrme, et lükata ekraan vasakule

või paremale.

Suumi välja

Suumi sisse

Viige kaks sõrme puutepaneelil

kokku.

Lükake kaks sõrme

puutepaneelil laiali.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

33

Üks koputus / Kaks koputust

Koputa ja hoia

Koputage app'i selle

käivitamiseks.

Režiimis Desktop, koputage

rakendust kaks korda selle

käivitamiseks.

App'i teisaldamiseks

koputage ja hoidke app'i

paani ja lohistage see

uude asukohta.

App'i sulgemiseks

koputage ja hoidke

töötava app'i ülaserva ja

lohistage see sulgemiseks

ekraani alaosasse.

background image

34

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Viibe üles

Viibe alla

Viibake käivituskuval käega üles, et

avada rakenduste kuva.

Viibake rakenduste kuval käega

alla, et avada käivituskuva.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

35

Horisontaalsuunas libistamine

Vertikaalsuunas libistamine

Diagonaalsuunas libistamine