ASUS ROG G551JK - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Sülearvuti WiFi-ühendus võimaldab kasutada e-posti, surfata Internetis

ja jagada rakendusi suhtluskeskkonna saitide kaudu.

OLULINE! Sülearvuti Wi-Fi-funktsiooni lubamiseks veenduge, et Airplane

mode (lennurežiim) on välja lülitatud. Täiendav teave on käesoleva
juhendi osas Lennurežiim.

Wi-Fi aktiveerimine

Wi-Fi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1.

Käivitage külgriba “Charms bar”.

2.

Koputage ikooni

ja koputage ikooni

.

3.

Valige saadavalolevate Wi-Fi-ühenduste loendist

pääsupunkt.

4.

Koputage ikooni Connect (Loo ühendus), et luua

võrguühendus.

MÄRKUS. Võimalik, et teil palutakse sisestada turvavõti, et

aktiveerida Wi-Fi-ühendus.

5.

Kui soovite lubada failijagamist sülearvuti ja muude

raadiovõrguseadmete vahel, toksake/klõpsake

Yes (Jah). Toksake/klõpsake No (Ei), kui te ei soovi

jagamist lubada.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

71