ASUS ROG G551JK - Esmakordne käivitamine

background image

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate arvuti esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria,

et juhendada teid operatsioonisüsteemi Windows® 8.1 põhisätete

konfigureerimisel.

Sülearvuti esmakordne käivitamine:

1.

Vajutage toitenuppu sülearvutil. Oodake mõni minut, kuni

kuvatakse häälestusaken.

2.

Valige häälestusaknas keel sülearvutis kasutamiseks.

3.

Lugege hoolikalt läbi litsentsi tingimused. Valige I accept

(Nõustun).

4.

Järgige ekraanijuhiseid, et konfigureerida järgmised põhiüksused:

Mugandamine

Looge internetiühendus

Sätted

Teie konto

5.

Pärsast lihtsamat häälestust jätkab Windows® 8.1 teie rakenduste

ja eelissätete installimistega. Ärge oma sülearvutit seaditamise

ajal välja lülitage.

6.

Kui seadistamine on lõppenud, ilmub ekraanile Start-kuva.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

51