ASUS ROG G551JK - Lukustuskuva kohandamine

background image

Lukustuskuva kohandamine

Võite lukustuskuval esitada mõnd fotot, slaidiseeriat või rakenduste

värskendusi ning aktiveerida sülearvuti kaamera. Lukustuskuva sätete

muutmisel võite juhinduda järgmisest teabest.

1.

Käivitage külgriba > Settings (Sätted).

2. Valige

Change PC Settings > Lock screen

(Muuda arvuti sätteid > Lukustuskuva).

3. Valiku

Lock screen preview (Lukustuskuva

eelvaade) all klõpsake Browse (Sirvi) ning leidke

foto, mida soovite lukustuskuva taustal esitada.

Slaidiseeria esitamine

1.

Käivitage külgriba > Settings (Sätted).

2. Valige

Change PC Settings > Lock screen

(Muuda arvuti sätteid > Lukustuskuva).

3. Valiku

Lock screen preview (Lukustuskuva

eelvaade) all seadke lugur Play a slide show

on the lock screen (Esita lukustuskuval

slaidiseeriat) asendisse On (Sees).

4.

Kerige allapoole ja häälestage järgmised

lukustuskuva slaidiseeria valikud.

Foto valimine

background image

78

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Rakenduste värskenduste lisamine

1.

Käivitage külgriba > Settings (Sätted).

2. Valige

Change PC Settings > Lock screen

(Muuda arvuti sätteid > Lukustuskuva).

3.

Kerige allapoole valikuni Lock screen apps

(Rakendused lukustuskuval).

4.

Valige välja rakendused, mille värskendusi

soovite lukustuskuval näha.

Sülearvuti kaamera aktiveerimine lukustuskuval

Võite lukustuskuval viibata allapoole, et aktiveerida sülearvuti kaamera.

Selle funktsiooni lubamiseks toimige järgmiselt.

1.

Käivitage külgriba > Settings (Sätted).

2. Valige

Change PC Settings > Lock screen

(Muuda arvuti sätteid > Lukustuskuva).

3.

Kerige allapoole valikuni Camera (Kaamera).

4.

Nihutage liugur asendisse On (Sees).

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

79

4. peatükk.