ASUS ROG G551JK - Arvuti lähtestamine

background image

Arvuti lähtestamine

OLULINE! Enne selle suvandi lubamist varundage kõik andmed.

Kasutage käsku Reset your PC (Lähtesta arvuti), et lähtestada

sülearvuti vaikesätetele.

Sisenemiseks POST-i ajal:

1.

Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu

POST-i ajal.

2.

Oodake, kuni Windows® laadib ekraani Choose

an option (Vali suvand), seejärel koputage ikooni

Troubleshoot (Tõrkeotsing).

3.

Koputage ikooni Reset your PC (Lähtesta arvuti).

4.

Ekraanil Reset your PC (Lähtesta arvuti) lugege

loetelupunkte, et saada täiendavat teavet selle

suvandi kasutamise kohta, seejärel koputage ikooni

Next (Edasi).

5.

Koputage oma eelistatud lähtestamissuvandit: Just

remove my files (Eemalda vaid minu failid) või

Fully clean the drive (Puhasta draiv täielikult).

6.

Koputage ikooni Reset (Lähtesta).

OLULINE! Enne süsteemi lähtestamist veenduge, et

sülearvuti on ühendatud toitevõrku.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

93