ASUS ROG G551JK - Sülearvuti kasutamine

background image

Sülearvuti kasutamine

Seda sülearvutit tohib kasutada ümbritseva

keskonna temperatuuril 5 °C (41 °F) kuni 35 °C (95 °F).

Vaadake sülearvuti põhjal asuvat silti ja veenduge,

et toiteplokk vastab teie toitevõrgu pingele.

ÄRGE hoidke sülearvutit süles ega mis tahes

kehaosa lähedal, et vältida ebamugavustunnet

või vigastusi, mis võivad tekkida kuuma pinnaga

kokkupuutumisel.

ÄRGE kasutage vigastatud toitejuhtmeid, tarvikuid

ja välisseadmeid.

Ärge teisaldage sisselülitatud sülearvutit ega

katke seda materjalidega, mis võivad halvendada

õhuringlust.

Ärge pange sülearvutit ebatasasele või

ebastabiilsele tööpinnale.

Võite saata oma sülearvuti läbi lennujaama

röntgenmasina (kus esemed paigutatakse

konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet

magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet

lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate

piirangute kohta, mida tuleb järgida sülearvuti

kasutamisel lennukis.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

11