ASUS ROG G551JK - Prevencija gubitka sluha

background image

Prevencija gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk

predugo na razini visoke jačine zvuka.

background image

130

E-priručnik za prijenosno računalo