ASUS ROG G551JK - Sukladnost unutarnjeg modema

background image

Sukladnost unutarnjeg modema

Prijenosna računala s unutarnjim modemom sukladna su JATE (Japan), FCC

(US, Kanada, Korea, Tajvan), i CTR21. Unutarnji modem je odobren u skladu

sa odlukom vijeća 98/482/EC za povezivanje na javnu komutiranu telefonsku

mrežu (PSTN) sa jednog terminala u Europi. Međutim, zbog razlika u pojedinim

PSTN mrežama između nekih država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja

bezuvjetno jamstvo uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki u PSTN mreži. U

slučaju problema prvom prilikom kontaktirajte vašeg dobavljača opreme.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

121