ASUS ROG G551JK - Tipografija

background image

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv

= Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom

priručniku.

background image

10

E-priručnik za prijenosno računalo

Sigurnosne mjere opreza

Upotreba prijenosnog računala

Prijenosno računalo smije se koristiti samo pri

temperaturama okruženja od 5 °C (41 °F) do 35 °C

(95 °F).

Nazivni napon naveden je na natpisnoj pločici s

donje strane računala i mora biti jednak naponu

strujnog adaptera.

Prijenosno računalo nemojte ostavljati u krilu ili

blizu bilo kojeg dijela tijeka da izbjegnete nelagodu

ili ozljede zbog izlaganja toplini.

Ne koristite oštećene kabele napajanja, dodatnu

opremu ili druge vanjske uređaje s prijenosnim

računalom.

Kada je prijenosno računalo uključeno, pazite da ga

ne prenosite ili prekrivate s predmetima koji mogu

ograničiti protok zraka.

Prijenosno računalo nemojte stavljati na neravne ili

nestabilne radne površine.

Vaše prijenosno računalo može prolaziti kroz RTG

uređaje u zračnim lukama (koriste se za predmete

postavljene na transportne trake), ali nemojte ga

izlagati utjecaju magnetskih detektora i palica.

Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste

se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je

moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti

pri korištenju prijenosnog računala tijekom leta.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

11

Briga o prijenosnom računalu

Odspojite izvor izmjeničnog napajanja i izvadite

baterijski modul (ako se koristi) prije čišćenja

prijenosnog računala. Koristite čistu celuloznu

spužvu ili krpu od antilopa navlaženu otopinom

neagresivnog sredstva za čišćenje i s nekoliko kapi

tople vode. Uklonite višak vlage s prijenosnog

računala koristeći suhu krpu.

Nemojte koristiti jake otopine kao što su

razrjeđivači, benzen i druge kemikalije na ili u blizini

prijenosnog računala.

Nemojte stavljati predmete na prijenosno računalo.

Nemojte izlagati prijenosno računalo snažnim

magnetskim ili električnim poljima.

Prijenosno računalo nemojte koristiti ili izlagati

utjecaju tekućina, kiše ili vlage.

Prijenosno računalo nemojte izlagati prašnjavim

uvjetima rada.

Prijenosno računalo nemojte koristiti blizu mjesta

gdje istječe plin.

background image

12

E-priručnik za prijenosno računalo

Propisno zbrinjavanje

NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni

otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo

koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za

otpatke označava da se proizvod (električna i

elektronička oprema te baterije koje sadrže živu)

ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

Elektroničke proizvode odložite prema važećim

lokalnim propisima.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim

otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke

označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s

komunalnim otpadom.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

13