ASUS ROG G551JK - DUK apie programinę-aparatinę įrangą

background image

DUK apie programinę-aparatinę įrangą

1.

Kai įjungiu nešiojamąjį kompiuterį, ekrane pasirodo juodas

arba spalvotas taškas. Ką daryti?
Nors šie taškai paprastai pasirodo ekrane, sistemai poveikio jie

neturi. Jei šis reiškinys kartojasi ir turi įtakos sistemos veikimui,

kreipkitės į įgaliotąjį ASUS paslaugų centrą.

2.

Kompiuterio ekrano spalva ir ryškumas nevienodi. Kaip juos

sureguliuoti?
Ekrano spalvai ir ryškumui įtakos gali turėti dabartinė kompiuterio

padėtis ir ekrano atlenkimo kampas. Ryškumas ir spalva taip pat

gali priklausyti nuo modelio. Galite naudoti funkcinius klavišus

arba operacinės sistemos ekrano nuostatas ekrano išvaizdai

reguliuoti.

3.

Kaip galėčiau pailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

Funkciniais klavišais reguliuoti ekrano ryškumą.

Jei nenaudojate „Wi-Fi“ jungties, įjunkite Airplane mode

(orlaivio) režimą.

Atjunkite nenaudojamus USB įrenginius.

Uždarykite nenaudojamas, ypač daug atminties užimančias,

programas.

background image

112

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

4.

Nedega akumuliatoriaus kontrolinė lemputė. Kas negerai?

Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo adapteris arba

akumuliatorius. Galite atjungti maitinimo adapterį arba

akumuliatorių, palaukti minutę, paskui vėl prijungti juos prie

maitinimo lizdo ir kompiuterio.

Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS

aptarnavimo centrą.

5.

Kodėl neveikia jutiklinis pultas?

Paspauskite

, kad aktyvintumėte jutiklinį pultą.

Patikrinkite, ar „ASUS Smart Gesture“ režimas nebuvo

nustatytas pasyvinti jutiklinį pultą, kai prijungimas išorinis

žymiklio valdymo įrenginys.

6.

Kai paleidžiu garso ir vaizdo failus, kodėl negirdžiu garso iš

kompiuterio garsiakalbių?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

Paspauskite

, kad įjungtumėte garsiakalbio

garsumą.

Patikrinkite, ar garsiakalbiai nebuvo pritildyti.

Patikrinkite, ar neprijungtas ausinių kištukas, ir ištraukite jį.

7.

Ką daryti, jei pamesčiau kompiuterio maitinimo adapterį

arba akumuliatorius nustotų veikti?

Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

113

8.

Kodėl iš kompiuterio vis dar sklinda garsas, jei jau įjungiau

ausinių kištuką į tinkamą lizdą?

Eikite į Control Panel (Valdymo skydelį) > Hardware and

Sound (Programinę-aparatinę įrangą ir garsą), paskui eikite į

Audio Manager (garso tvarkyklę) ir konfigūruokite nuostatas.

9.

Negaliu tinkamai paspausti kompiuterio klavišų, nes žymiklis

visą laiką juda. Ką daryti?
Patikrinkite, ar, rašant klaviatūra, kas nors atsitiktinai nespaudžia

ar neliečia jutiklinio pulto. Jutiklinį pultą galima pasyvinti

paspaudžiant

.

10. Kompiuterio jutiklinis pultas neveikia. Ką daryti?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

Patikrinkite, ar „ASUS Smart Gesture“ funkcija nustatyta

pasyvinti, kai prie kompiuterio prijungiamas išorinis žymiklio

valdymo įrenginys. Jei taip, pasyvinkite šią funkciją.

Paspauskite

.

11. Kai spaudžiu klavišus su raidėmis U, I ir O, klaviatūra rodo ne

raides, o skaičius. Kaip juos pakeisti?

Spauskite kompiuterio

klavišą arba

(tam

tikruose modeliuose), kad išjungtumėte šią funkciją, ir naudokite

minėtus klavišus raidėms įvesti.

12. Kai žinoti, kad įrenginys veikia?

Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką apie dvi sekundes,

kol maitinimo mygtuko LED indikatorius sumirksės 5 kartus, o

fotoaparato LED indikatorius mirktelės vieną kartą.

background image

114

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas