ASUS ROG G551JK - Žymėjimas CE ženklu

background image

Žymėjimas CE ženklu

Prietaisų, neturinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijų žymėjimas CE

ženklu

Atvežtinė šio prietaiso versija atitinka EEB direktyvų 2004/108/EB (Direktyva dėl

elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva)

reikalavimus.

Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas žymėjimas CE ženklu

Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo 9 d.

Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų įrangai bei

abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.

background image

126

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Prancūzijos apribotas bevielio dažnio

diapazonas

Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiu atveju

maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:

10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz

PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone.

Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje

tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos

ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai

2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.

Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:

Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW

Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW