ASUS ROG G551JK - Apakšējā daļa

background image

Apakšējā daļa

PIEZĪME. Apakšpuses izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora apakšējā daļa lietošanas vai akumulatora

uzlādes laikā var kļūt karsta. Strādājot ar piezīmjdatoru, nenovietojiet to

uz virsmas, kas var aizsegt ventilācijas atveres.

SVARĪGI! Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no

piezīmjdatora tehniskajiem datiem. Akumulators nav izjaucams.

Akumulators

Kad piezīmjdators tik pieslēgts strāvai, akumulators tiek

automātiski lādēts. Kad akumulators tiek uzlādēts, tas apgādā ar

strāvu piezīmjdatoru.

background image

20

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Atsperveida akumulatora noslēgšanas mehānisms

Atsperveida akumulatora noslēgšanas mehānisms automātiski

noslēdz akumulatoru vietā, tiklīdz tas ir ievietots akumulatora

atverē.

SVARĪGI! Kad akumulators tiek izņemts, šim noslēgšanas

mehānismam jābūt atvērtā pozīcijā.

Ventilācijas atveres

Ventilācijas atveres ļauj piezīmjdatorā ieplūst aukstajam gaisam

un karstajam gaisam izplūst no tā.

BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, ka papīrs, grāmatas, drēbes, kabeļi

un citi objekti neaizsedz nevienu no tā ventilācijas atverēm, jo

pretējā gadījumā var rasties pārkaršana.

Nodalījuma pārsegs

Šis pārsegs aizsargā piezīmjdatora pieslēgšanas vietas

noņemamo cieto disku (HDD) un brīvpiekļuves atmiņa (RAM)

moduļiem.

PIEZĪME. Lai uzzinātu vairāk par to, kā nomainīt vai pievienot HDD

un RAM moduļus piezīmjdatoram, skatiet šīs e-rokasgrāmatas

5. nodaļu. Piezīmjdatora jaunināšana.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

21