ASUS ROG G551JK - Cietā diska pievienošana

background image

Cietā diska pievienošana

Ja vēlaties mainīt piezīmjdatora cieto disku, izpildiet tālāk aprakstītās

darbības.

SVARĪGI! Lai garantētu maksimālu saderību un uzticamību, cieto disku

iegādājieties tikai pie šī piezīmjdatora pilnvarotajiem mazumtirgotājiem.

BRĪDINĀJUMS! Pirms cietā diska izņemšanas atvienojiet visas pievienotās

perifērās ierīces, tālruņu un telekomunikāciju līnijas un strāvas

savienotājus (piemēram, ārējo strāvas avotu, akumulatoru utt.).

PIEZĪME.

Piezīmjdatora apakšējās daļas izskats var atšķirties atbilstošo

modelim, bet cietā diska uzstādīšana ir vienāda.

Cietā diska nomaiņu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai iegūtu

palīdzību, varat arī apmeklēt pilnvaroto servisa centru.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

97

A.

Atskrūvējiet piezīmjdatora nodalījuma pārsega skrūvi.

B.

Spiediet uz āru nodalījuma pārsegu un noņemiet to no

piezīmjdatora.

background image

98

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

C.

Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina cietā diska nišu nodalījumā.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

99

D.

(papildaprīkojums) Ja HDD ir pievienots piezīmjdatoram,

atvienojiet HDD nišu no HDD pieslēgvietas, kā redzams attēlā

tālāk.

background image

100

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

E.

Izmantojiet HDD nišu, lai izvilktu to no nodalījuma.

Cietā diska niša

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

101

F.

(papildaprīkojums) Ja HDD šobrīd ir pievienots HDD nišai, skatiet

tālāk minētās darbības, kā noņemt veco HDD.

1.

Izņemiet visas skrūves HDD nišas sānos.

2.

Izņemiet veco HDD no HDD nišas, novietojiet to uz līdzenas

virsmas ar tā drukātās shēmas plati (PSB) uz augšu, kā

redzams attēlā tālāk.

vecais HDD

Cietā diska niša

background image

102

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

G.

Cietā diska nišā ievietojiet jauno cieto disku ar PCB (drukātās

shēmas plate) uz cietā diska nišas pusi. Pārliecinieties, vai cietā

diska porta savienotājiem netraucē kāda cietā diska nišas daļa.

H.

Ievietojiet un ieskrūvējiet iepriekš noņemtās skrūves.

jaunais HDD

Cietā diska niša

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

103

I.

Cietā diska nišu ievietojiet atpakaļ nodalījumā ar cietā diska

savienotāju savietotu ar piezīmjdatora cietā diska portu. Spiediet

cietā diska nišu, līdz tā savienojas ar piezīmjdatoru.

J.

Cietā diska nišu nostipriniet ar iepriekš noņemtajām skrūvēm.

background image

104

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

K.

Salāgojiet un uzlieciet nodalījuma pārsegu.

L.

Uzlieciet un nostipriniet pārsegu, ieskrūvējot iepriekš izņemto

skrūvi.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

105