ASUS ROG G551JK - Bruke berøringsskjermbevegelser

background image

Bruke berøringsskjermbevegelser

background image

32

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Sveiping fra øvre kant

Fingergliding

På Start-skjermen, sveip fra

øvre kant på skjermen for

å se Customize (Tilpass)-

linjen.

I en app som kjører, sveip fra

øvre kant på skjermen for å

se menyen.

Skyv fingeren din for å bla opp

og ned og skyv fingeren din for

å panorere skjermen til venstre

eller høyre.

Zoom ut

Zoom inn

Før to fingre sammen på

berøringspanelet.

Spre to fingre fra hverandre på

berøringspanelet.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

33

Trykk/dobbelttrykk

Trykk og hold

Trykk på en app for å starte

den.

I Skrivebord-modus,

dobbelttrykk en app for å

starte den.

For å flytte en app, trykk

og hold appflisen og dra

den til et nytt sted.

For å lukke en app, trykk

og hold øvre side av appen

som kjører og dra den ned

til bunnen på skjermen for

å lukke den.

background image

34

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Sveip opp

Sveip ned

Sveip opp fra Start-skjermen for å

starte Apper-skjermen.

Sveip ned fra Apper-skjermen

for å gå tilbake til startskjermen.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

35

Flytte pekeren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på styreplaten for å aktivere

pekeren, og deretter skyve fingeren på styreplaten for å flytte pekeren

på skjermen.

Skyv horisontalt

Skyv vertikalt

Skyv diagonalt