ASUS ROG G551JK - Numerisk tastatur

background image

Numerisk tastatur

Et numerisk tastatur er tilgjengelig

på enkelte modeller. Du kan bruke

dette tastaturet for tallinntasting

eller som piltaster.

Trykk på

for å veksle mellom

bruk av tastaturet som

talltaster eller som

piltaster.

Tips: Utformingen av det numeriske tastaturet kan variere mellom

modeller eller områder, men bruken er uforandret.

background image

46

Elektronisk håndbok for bærbare PC