ASUS ROG G551JK - Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse

background image

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-

nettverksforbindelse

1. Start

Desktop (Skrivebord)

2.

Fra Windows®-oppgavelinjen, høyreklikk

nettverksikonet

og trykk deretter på Open

Network and Sharing Center (Åpne nettverks- og

delingssenter).

3.

I vinduet Nettverks- og delingssenter,

trykk på Change adapter settings (Endre

adapterinnstillinger).

4.

Høyreklikk LAN og velg deretter Properties

(Egenskaper).

5.

Trykk på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) og

trykk deretter på Properties (Egenskaper).

background image

74

Elektronisk håndbok for bærbare PC

6.

Trykk på Obtain an IP address automatically

(Motta IP-adresse automatisk) og trykk på OK.

TIPS: Gå videre til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse.

7.

Gå tilbake til vinduet Network and Sharing Center

(Nettverks- og delingssenter) og trykk på Set up

a new connection or network (Sett opp en ny

forbindelse eller nettverk).

8. Velg

Connect to the Internet (Koble til Internett)

og klikk Next (Neste).

9.

Trykk på Broadband (PPPoE).

10. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn,

trykk deretter på Connect (Koble til).

11. Trykk på Close (Lukk) for å avslutte

konfigurasjonen.

12. Trykk på

på oppgavelinjen og trykk deretter

på tilkoblingen du opprettet.

13. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt og

trykk deretter på Connect (Koble til) for å starte

tilkoblingen til Internett.