ASUS ROG G551JK - Wi-Fi-kobling

background image

Wi-Fi-kobling

Få tilgang til e-post, surf på internett og del applikasjoner via sosiale

medier ved hjelp av Wi-Fi på din bærbare PC.

VIKTIG! Sørg for at Airplane mode (Flymodus) er slått av for å deaktivere

Wi-Fi-funksjonen på den bærbare PC-en. For flere detaljer, se Airplane

mode (Flymodus)-delen i denne håndboken.

Deaktivere Flymodus

Bruk styreplaten eller tastaturet på din bærbare PC til å deaktivere

denne modusen.

1.

Start Charms bar.

2.

Trykk på

og trykk på

.

3.

Velg et tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige

Wi-Fi-nettverk.

4.

Trykk på Connect (Koble til) for å koble til

nettverket.

TIPS: Du kan bli bedt om å taste inn en sikkerhetskode for
å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen.

5.

Hvis du vil aktivere deling mellom den bærbare PC-

en og andre trådløse-aktiverte systemer, trykker/

klikker du Yes (Ja). Trykk/klikk No (Nei) hvis du ikke

vil aktivere funksjonen for deling.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

71