ASUS ROG G551JK - Tilpasse låseskjermen

background image

Tilpasse låseskjermen

Du kan tilpasse låseskjermen for å vise foretrukket bilde, en lysbildeserie,

appoppdateringer, og raskt få tilgang til kameraet på den bærbare PC-en.

Hvis du vil endre innstillingene for låseskjermen, kan du se følgende

informasjon:

1.

Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger).

2. Velg

Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)

> Lock screen (Låseskjerm).

3.

Under den Lock screen preview (Forhåndsvisning

av låseskjerm) klikker du Browse (Bla gjennom)

for å velge bildet du ønsker å bruke som bakgrunn

på låseskjermen.

Spille av en lysbildefremvisning

1.

Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger).

2. Velg

Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)

> Lock screen (Låseskjerm).

3. Under

Lock screen preview (Forhåndsvisning

av låseskjerm) flytter du glidebryteren for Play

a slide show on the lock screen (Spill av en

lysbildefremvisning på låseskjermen) til On (På).

4.

Rull ned for å tilpasse følgende alternativer for

lysbildefremvisningen på låseskjermen:

Velge bilde

background image

78

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Legge til appoppdateringer

1.

Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger).

2. Velg

Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)

> Lock screen (Låseskjerm).

3.

Bla nedover til du ser alternativet Lock screen apps

(Låseskjermapper).

4.

Bruk følgende alternativer til å legge til apper som

du vil se oppdateringer for fra låseskjermen:

Aktivere kameraet på den bærbare PC-en fra låseskjermen

Fra låseskjermen kan du sveipe ned for å aktivere og bruke kameraet på

den bærbare PC-en. Se følgende trinn om hvordan du aktiverer denne

funksjonen:

1.

Start Perler-verktøylinjen > Settings (Innstillinger).

2. Velg

Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)

> Lock screen (Låseskjerm).

3.

Bla nedover til du ser alternativet Camera (Kamera).

4.

Flytt glidebryteren til On (På).

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

79