ASUS ROG G551JK - Tilpasse Start-skjermen

background image

Tilpasse Start-skjermen

I Windows® 8.1 kan du også tilpasse startskjermen slik at du kan starte

direkte på Skrivebordmodus og tilpasse organiseringen av appene på

skjermen.
Slik tilpasser du innstillingene på Start-skjermen:

eller

1.

Start skrivebordet.

2.

Høyreklikk hvor som helst på oppgavelinjen, unntatt

på Start-knappen, for å åpne popup-vinduet.

3.

Klikk på Properties (Egenskaper), og velg

kategorien Navigation (Navigasjon) for å velge

alternativene du vil bruke for navigasjon og

startskjermen.

4.

Trykk på Apply (Bruk) for å lagre de nye

innstillingene, og avslutt.

background image

58

Elektronisk håndbok for bærbare PC