ASUS ROG G551JK - Installere en RAM-modul

background image

Installere en RAM-modul

(Random Access Memory)

Oppgrader den bærbare datamaskinens minnekapasitet ved å installere

en RAM-modul i avlukket for minnemoduler. Trinnene nedenfor viser

hvordan du installerer en RAM-modul i den bærbare datamaskinen:

VIKTIG! Bare kjøp utvidelsesmoduler fra autoriserte forhandlere av denne

bærbare PC-en for å sørge for maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller

telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning,

batteripakke, osv.) før du fjerner dekslet på harddisken.

MERK:

Undersiden av den bærbare datamaskinen og RAM-modulen kan

se forskjellig ut avhengig av modellen, men installasjonen av RAM-

modulen er den samme.

Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere RAM-modulen. Du

kan også besøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.

background image

106

Elektronisk håndbok for bærbare PC

A.

Løsne skruen til den bærbare datamaskinens avlukkedeksel.

B.

Trekk ut avlukkedekslet og fjern det fullstendig fra den bærbare

datamaskinen.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

107

C.

Juster og sett RAM-modulen inn i RAM-modulsporet.

D.

Trykk ned RAM-modulen til den klikker på plass

background image

108

Elektronisk håndbok for bærbare PC

E.

Sett dekselet på linje og fest det på plass.

F.

Sett på igjen og fest lokket med skruen du tok av tidligere.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

109