ASUS ROG G551JK - Montere en harddisk

background image

Montere en harddisk

Følg trinnene nedenfor hvis du trenger å bytte harddisken på den

bærbare datamaskinen.

VIKTIG! Kjøp en HDD bare fra autoriserte forhandlere av denne bærbare

datamaskinen for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller

telekommunikasjonslinjer og strømkontakt (som ekstern strømforsyning,
batteripakke, osv.) før du fjerner dekslet på harddisken.

MERK:

Den bærbare datamaskinen kan se annerledes ut på undersiden alt

etter modell, men HDD-installasjonen er den samme.

Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere harddisken igjen. Du

kan også besøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

97

A.

Løsne skruen til den bærbare datamaskinens avlukkedeksel.

B.

Trekk ut avlukkedekslet og fjern det fullstendig fra den bærbare

datamaskinen.

background image

98

Elektronisk håndbok for bærbare PC

C.

Fjern skruene som fester harddiskskuffen til luken.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

99

D.

(Valgfritt) Hvis en harddisk er installert på den bærbare PC-

en, kobler du harddiskluken fra harddiskporten som vist i

illustrasjonen nedenfor.

background image

100

Elektronisk håndbok for bærbare PC

E.

Bruk klaffen på harddiskluken for å trekke den ut av rommet.

Harddiskskuff

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

101

F.

(Valgfritt) Hvis en harddisk er koblet til harddiskluken, kan

du se følgende beskrivelse for hvordan du fjerner den gamle

harddisken:

1.

Fjern alle skruene på sidene av harddiskluken.

2.

Fjern den gamle harddisken fra harddiskluken, og plasser

den på en flat og tørr overflate med kretskortet vendt opp,

som vist i illustrasjonen nedenfor.

gammel harddisk

Harddiskskuff

background image

102

Elektronisk håndbok for bærbare PC

G.

Plasser den nye harddisken med kretskortet vendt mot HDD-

luken. Sørg for at kontaktene til harddisken ikke er blokkert av

noen del av HDD-luken.

H.

Sett på plass og skru fast skruene som du fjernet tidligere.

ny harddisk

Harddiskskuff

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

103

I.

Sett HDD-luken tilbake i avlukket med harddiskkontakten

innrettet med den bærbare datamaskinens HDD-port. Skyv HDD-

luken til den kobles til den bærbare datamaskinen.

J.

Fest HDD-luken med skruene du fjernet tidligere.

background image

104

Elektronisk håndbok for bærbare PC

K.

Sett dekselet på linje og fest det på plass.

L.

Sett på igjen og fest lokket med skruen du tok av tidligere.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

105