ASUS ROG G551JK - Informasjon om DVD-ROM-stasjonen

background image

Informasjon om DVD-ROM-stasjonen

(på utvalgte modeller)

DVD-ROM-enheten lar deg se og skape dine egne CD-er og DVD-er. Du kan kjøpe

egen DVD-visningsprogramvare for å se DVD-filmer.

Informasjon om avspilling etter regioner

Avspilling av DVD-filmer involverer omkoding av MPEG2 video, digital AC3

audio og dechiffrering av CSS beskyttet innhold. CSS (noen ganger kalt «copy

guard») er navnet som har blitt gitt til innholdsbeskyttelsessystemet brukt av

spillefilmindustrien for å tilfredsstille et behov for å beskytte mot ulovlig kopiering

av innhold.

Selv om reglene CSS setter er mange, er den meste relevante regelen begrensninger

for avspilling etter ulike regioner. For å kunne gjøre utgivelser av filmer enklere og

samtidig ikke sammenfallende, blir DVD-videotitler utgitt for spesifikke geografiske

regioner definert i «Definisjon av regionene» under. Copyrightlover krever at alle DVD-

filmer blir begrenset til en spesifikk region (normalt kodet til regionen den blir solgt

for). Mens DVD-filminnhold kan gis ut for flere regioner, krever CSS designregler at

ethvert system som er i stand til å spille av CSS kryptert innhold kun må være i stand til

å spille av en region.

VIKTIG! Regioninnstillingen kan endres opp til fem ganger ved bruk av

fremvisningsprogramvaren, den kan kun spille av DVD-filmer for siste regioninnstilling.

Endring av regionkoden etter dette vil kreve etterstilling av fabrikkinnstillinger som

ikke dekkes av garantien. Dersom etterstilling er ønsket, kostnad for sending og

etterstilling må betales av bruker.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

119

Region definisjoner

Region 1

Canada, USA, USA’s territorier

Region 2

Tsjekkia, Egypt, Finland, Frankrike, Tyskland, Gulf statene, Ungarn, Island, Iran, Irak,

Irland, Italia, Japan, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabia, Skottland,

Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Syria, Tyrkia, Storbritannia, Hellas, Tidligere

Jugoslaviske Republikker, Slovakia

Region 3

Burma, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, Filippinene, Singapore, Taiwan, Thailand,

Vietnam

Region 4

Australia, Karibia (utenom USA’s territorier), Sentral Amerika, New Zealand,

Stillehavsøyer, Sør-Amerika

Region 5

CIS, India, Pakistan, resten av Afrika, Russland, Nord-Korea

Region 6

Kina

background image

120

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Regiondefinisjoner

Region A

Land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika med deres territorier, Taiwan, Hong Kong,

Macao, Japan, Korea (Sør- og Nord-), land i Sørøst-Asia og deres territorier.

Region B

Land i Europa, Afrika og Sørvest-Asia og deres territorier, Australia og New

Zealand.

Region C

Land i Sentral- og Sør-Asia, Øst-Europa og deres territorier, Kina og Mongolia.

TIPS: Gå til websiden for Blu-ray-plater på www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/

Blu-rayDsicforVideo.aspx for mer informasjon.