ASUS ROG G551JK - Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk 

background image

Erklæring om samsvar med globale

miljøregelverk

ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av

produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter

slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant

informasjon basert på krav i lovverkene.

Les http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for å finne kunngjort informasjon

basert på lovverk ASUS er i samsvar med:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Sveitsiske energilover