ASUS ROG G551JK - Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC Radiofrekvens (RF)

background image

Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC

Radiofrekvens (RF)

ADVARSEL! Enhver endring eller modifikasjon som ikke er direkte godkjent av

selskapet ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke

dette utstyret. “Produsenten erklærer at denne enheten er begrenset til Kanal 1 til 11 i

2.4GHz frekvensen ved spesifisert fastvare kontrollert i USA.”

Dette utstyret overholder grenser for FCC stråling som er pålagt for et ukontrollert

miljø. For å opprettholde samsvarskrav angående FCC RF-eksponering bør du

unngå direkte kontakt med sende-antennen under sending. Sluttbrukere må følge

de spesifikke driftsanvisningene for å være i samvar med RF-eksponeringsreglene.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

125