ASUS ROG G551JK - Ikke-tale-utstyr 

background image

Ikke-tale-utstyr

Telefonsvarere og høyt-talende telefoner kan være kvalifisert samt modemer,

fakser, autodialere og alarmsystemer. Utstyr hvor ende-til-ende-talekvaliteten er

kontrollert av forskrifter (for eksempel er håndsett-telefoner og i enkelte land også

trådløse telefoner) er utelukket.

background image

122

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker

CTR21 standarden.

Land

Søkt

Mer testing

Østerrike

1

Ja

Nei

Belgia

Ja

Nei

Tsjekkia

Ja

Ikke aktuelt

Danmark

1

Ja

Ja

Finland

Ja

Nei

Frankrike

Ja

Nei

Tyskland

Ja

Nei

Hellas

Ja

Nei

Ungarn

Nei

Ikke aktuelt

Island

Ja

Nei

Irland

Ja

Nei

Italia

Under behandling

Under behandling

Israel

Nei

Nei

Lichtenstein

Ja

Nei

Luxemburg

Ja

Nei

Nederland

1

Ja

Ja

Norge

Ja

Nei

Polen

Nei

Ikke aktuelt

Portugal

Nei

Ikke aktuelt

Spania

Nei

Ikke aktuelt

Sverige

Ja

Nei

Sveits

Ja

Nei

Storbritannia

Ja

Nei

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

123

Denne informasjonen ble kopiert fra CETECOM og leveres uten erstatningsansvar.

For oppdateringer av denne tabellen, kan du besøke http://www.cetecom.de/

technologies/ctr_21.html

1 Nasjonale krav vil kun gjelde dersom utstyret kan bruke pulssignalering

(produsenter kan angi i bruksanvisningen at utstyret er bare ment å støtte DTMF-

signalering, noe som vil gjøre ytterligere testing overflødig).

I Nederland er ytterligere testing nødvendig for serietilkobling og anrops-ID-

muligheter.