ASUS ROG G551JK - REACH merknader

background image

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction

of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på

ASUS REACH-nettstedet på

http://csr.asus.com/english/REACH.htm.