ASUS ROG G551JK - Dostosowywanie ekranu blokowania

background image

Dostosowywanie ekranu blokowania

Ekran blokowania można dostosować w celu wyświetlania preferowanego

zdjęcia, pokazu slajdów, aktualizacji aplikacji oraz zapewnienia szybkiego

dostępu do aparatu notebooka. Aby zmienić ustawienia ekranu

blokowania, należy zapoznać się z poniższymi informacjami:

1.

Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings

(Ustawienia).

2.

Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings

(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen

(Ekran blokowania).

3.

W pozycji Lock screen preview (Podgląd ekranu

blokowania) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj),

aby wybrać zdjęcie, które zostanie użyte jako tło

ekranu blokowania.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1

.

Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings

(Ustawienia).

2.

Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings

(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen

(Ekran blokowania).

3.

W pozycji Lock screen preview (Podgląd ekranu

blokowania) przesuń suwak Play a slide show on

the lock screen (Odtwarzaj pokaz slajdów na

ekranie blokowania) do opcji On (Wł.).

4.

Przewiń w dół, aby dostosować poniższe opcje

pokazu slajdów na ekranie blokowania:

Wybór zdjęcia

background image

78

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Dodawanie aktualizacji aplikacji

1.

Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings

(Ustawienia).

2.

Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings

(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen

(Ekran blokowania).

3.

Przewiń w dół do opcji Lock screen apps (Aplikacje

na ekranie blokowania).

4.

Za pomocą poniższych opcji dodaj aplikacje,

których aktualizacje mają być widoczne na ekranie

blokowania:

Uaktywnianie aparatu notebooka z poziomu ekranu

blokowania

Na ekranie blokowania można przesunąć palcem w dół, aby uaktywnić aparat

notebooka i zacząć z niego korzystać. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć

tę funkcję:

1.

Uaktywnij pasek paneli funkcji > Settings

(Ustawienia).

2.

Wybierz kolejno pozycje Change PC Settings

(Zmień ustawienia komputera) > Lock screen

(Ekran blokowania).

3.

Przewiń w dół do opcji Camera (Aparat).

4.

Przesuń suwak do pozycji On (Wł.).

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

79