ASUS ROG G551JK - Przycisk Start

background image

Przycisk Start

W systemie Windows 8.1 dostępny jest przycisk Start, który umożliwia

przełączanie między dwoma ostatnio uruchomionymi aplikacjami.

Do przycisku Start można uzyskać dostęp na ekranie Start, w trybie

Desktop (Pulpit) oraz z poziomu każdej aplikacji otwartej aktualnie na

ekranie.

Przycisk Start na ekranie Start

UWAGA: Rzeczywisty kolor przycisku Start różni się w zależności od

wybranych ustawień ekranu Start.

Ustaw wskaźnik myszy w lewym rogu ekranu Start lub nad

dowolną otwartą aplikacją, aby wywołać przycisk Start.

background image

56

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Przycisk Start w trybie Desktop (Pulpit)

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe to okno z poleceniami zapewniającymi szybki

dostęp do niektórych programów dostępnych w systemie Windows® 8.1;

okno to pojawia się po stuknięciu i przytrzymaniu przycisku Start.
W menu kontekstowym dostępne są także następujące opcje zamykania

systemu komputera notebook PC: wylogowanie, uśpienie, zamknięcie,

ponowne uruchomienie.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

57