ASUS ROG G551JK - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer

danych z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth.

WAŻNE! Aby włączyć funkcję Bluetooth w notebooku, należy upewnić

się, że tryb Airplane mode (Samolot) jest wyłączony. W celu uzyskania

szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w

niniejszym Podręczniku.

Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth

Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie notebooka

z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth. W tym celu należy użyć

panelu dotykowego w następujący sposób:

1.

Uruchom Charms bar.

2.

Naciśnij

, a następnie naciśnij polecenie

Change PC Settings (Zmiana ustawień).

3.

W sekcji PC Settings (Ustawienia), wybierz Device

(Urządzenia), a następnie naciśnij polecenie Add a

Device (Dodaj urządzenie), aby wyszukać urządzenia

z obsługą Bluetooth.

4.

Wybierz urządzenie z listy. Porównaj hasło w

notebooku z hasłem wysłanym do wybranego

urządzenia. Jeżeli hasła te pasują do siebie, naciśnij

polecenie Yes (Tak), aby pomyślnie sparować

notebooka z danym urządzeniem.

UWAGA: W przypadku niektórych urządzeń z obsługą

Bluetooth może zostać wyświetlona prośba o wprowadzenie

hasła dla notebooka.

background image

72

Podręcznik elektroniczny do notebooka

lub

1.

Uruchom Charms bar.

2. Naciśnij oraz

.

3.

Przesuń suwak w prawą stronę, aby włączyć tryb

Airplane (Samolot).

Naciśnij

.