ASUS ROG G551JK - Opcje zaawansowane

background image

Opcje zaawansowane

Użyj opcji Advanced options (Opcje zaawansowane), aby uruchomić

dodatkowe opcje rozwiązywania problemów w notebooku.
Aby uzyskać dostęp do tej opcji podczas testów POST:

1.

Uruchom ponownie notebooka, a następnie

naciśnij klawisz

podczas wykonywania testów

POST.

2.

Poczekaj, aż nastąpi załadowanie ekranu „Choose

an option” (Wybierz opcję), a następnie naciśnij

Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).

3.

Naciśnij opcję Advanced options (Opcje

zaawansowane).

4.

Na ekranie Advanced options (Opcje

zaawansowane) wybierz opcję rozwiązywania

problemów, która ma być uruchomiona.

5.

Wykonaj kolejne czynności w celu dokończenia

tego procesu.

Używanie odzyskiwania za pomocą obrazu systemu

W ramach Advanced options (Opcje zaawansowane) można użyć

opcji System Image Recovery (Odzyskiwanie za pomocą obrazu

systemu), aby odzyskać system za pomocą określonego pliku obrazu.

Aby uzyskać dostęp do tej opcji podczas testów POST:

1.

Uruchom ponownie notebooka, a następnie

naciśnij klawisz

podczas wykonywania

testów POST.

2.

Poczekaj, aż nastąpi załadowanie ekranu „Choose

an option” (Wybierz opcję), a następnie naciśnij

Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).

3.

Naciśnij opcję Advanced options (Opcje

zaawansowane).

background image

94

Podręcznik elektroniczny do notebooka

4.

Na ekranie Advanced options (Opcje

zaawansowane) wybierz System Image Recovery

(Odzyskiwanie za pomocą obrazu systemu).

5.

Wybierz konto, które chcesz odzyskać za pomocą

pliku obrazu systemu.

6.

Wpisz hasło konta, a następnie naciśnij polecenie

Continue (Kontynuuj).

7. Wybierz

Use the latest available system image

(recommended) (Użyj najnowszego dostępnego

obrazu systemu (zalecane), a następnie kliknij

Next (Dalej). Możesz również wybrać opcję Select

a system image (Wybierz obraz systemu),

jeżeli obraz systemu znajduje się na urządzeniu

zewnętrznym lub nośniku DVD.

8.

Wykonaj kolejne czynności w celu dokończenia

procedury odzyskiwania za pomocą obrazu

systemu.

UWAGA: Zalecamy regularne wykonywanie kopii

zapasowych systemu, aby zapobiegać utracie danych w

przypadku wadliwego działania notebooka.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

95