ASUS ROG G551JK - Ładowanie notebooka.

background image

Ładowanie notebooka.

A.

Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza.

B.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).

C.

Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w

notebooku.

Przed pierwszym użyciem notebooka należy go

ładować przez 3 godziny.

UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.

UWAGA:

Informacje na temat zasilacza:

Napięcie wejściowe: 100-240Vac

Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz

Parametry wyjścia: 6.32A (120W)

Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

29

WAŻNE!

Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z

parametrami wejścia/wyjścia i upewnij się, że podane

tam wartości są zgodne z parametrami wejścia/wyjścia na

adapterze zasilania. Niektóre modele komputerów mogą

mieć podane więcej parametrów natężenia prądu wyjścia, w

oparciu o dostępne wersje wyposażenia.

Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że

komputer jest podłączony do adaptera zasilania. WW

przypadku używania komputera notebook PC w trybie

adaptera zasilania zalecane jest jego podłączenie do

uziemionego gniazda elektrycznego.

Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się

w pobliżu komputera notebook PC.

W celu odłączenia komputera notebook PC od głównego

źródła zasilania należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.

OSTRZEŻENIE!
Należy przeczytać poniższe środki ostrożności dotyczące baterii

komputera.

Bateria może zostać wyjęta z urządzenia wyłącznie przez

autoryzowanego przez firmę ASUS technika.

Wyjęcie lub demontaż baterii urządzenia może wiązać się z

ryzykiem pożaru lub oparzeń chemicznych.

Ze względu na własne bezpieczeństwo należy stosować się

do etykiet ostrzegawczych.

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii

na baterię nieodpowiedniego typu.

Nie wolno wrzucać do ognia.

Nie należy nigdy doprowadzać do zwarcia baterii komputera.

Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego

montażu baterii.

W przypadku wycieku należy przerwać korzystanie z baterii.

Baterię i jej części składowe należy oddać do recyklingu lub w

odpowiedni sposób zutylizować.

Baterię i inne małe części należy przechowywać poza

zasięgiem dzieci.

background image

30

Podręcznik elektroniczny do notebooka