ASUS ROG G551JK - Marcaj CE

background image

Marcaj CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC

2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică” şi 2006/95/EC „Directiva privind

joasa tensiune”.

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei

şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează

echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a

conformităţii.

background image

126

Manual electronic pentru notebook