ASUS ROG G551JK - Activarea Wi-Fi

background image

Activarea Wi-Fi

Activaţi Wi-Fi pe notebook-ul dvs. utilizând următorii paşi:

1.

Lansaţi bara Charms bar.

2.

Atingeţi

, apoi

.

3.

Selectaţi un punct de acces din lista de conexiuni

Wi-Fi disponibile.

4. Atingeţi

Connect (Conectare) pentru a porni

conectarea la reţea.

NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceţi o cheie de

securitate pentru a activa conexiunea Wi-Fi.

5.

Dacă doriţi să activaţi partajarea între notebook şi

alte sisteme cu conectivitate wireless, atingeţi/faceţi

clic pe Yes (Da). Atingeţi/Faceţi clic pe No (Nu) dacă

nu doriţi să activaţi funcţia de partajare.

background image

Manual electronic pentru notebook

71