ASUS ROG G551JK - Reset počítača

background image

Reset počítača

DÔLEŽITÉ! Pred aktivovaním tejto možnosti vykonajte zálohu všetkých

svojich údajov.

Ak chcete prenosný počítač obnoviť na predvolené nastavenia, vyberte

položku Reset your PC (Resetovať počítač).

Vstup do tejto položky počas POST:

1.

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte

tlačidlo

počas POST.

2.

Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta

obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na

položku Troubleshoot (Riešenie problémov).

3.

Poklepte na položku Refresh your PC (Obnoviť

počítač).

4.

Na obrazovke Obnoviť počítač si prečítajte

jednotlivé odseky, aby ste sa dozvedeli viac o

používaní tejto možnosti, a potom poklepte na

tlačidlo Next (Ďalej).

5.

Poklepte na preferovanú možnosť resetovania: Just

remove my files (Odstrániť iba moje súbaleboy)

alebo Fully clean the drive (Úplne vymazať

pamäťový ovládač).

6.

Poklepte na položku Reset (Resetovať).

DÔLEŽITÉ! Pred obnovením systému sa uistite, že

prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.

background image

notebooku Elektronická príručka

93