ASUS ROG G551JK - Používanie notebooku

background image

Používanie notebooku

Tento notebook by sa mal používať v prostrediach s

teplotou okolia medzi 5°C (41°F) až 35°C (95°F).

Pozrite sa na štítok so vstupnými hodnotami na

spodnej strane notebooku a uistite sa, že vami

používaný sieťový adaptér je v súlade s týmito

hodnotami.
Notebook nenechávajte na svojom lone alebo

akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali

vlastné pohodlie a zabránili paleboaneniam od

vystavenia účinkom teplôt.
Notebook nenechávajte na svojom lone alebo

akejkoľvek časti svojho tela, aby ste neobmedzovali

vlastné pohodlie a zabránili paleboaneniam od

vystavenia účinkom teplôt.
Pri zapnutí notebook neprenášajte, ani ho

nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktaleboé by

znížili cirkuláciu vzduchu.

Neumiestňujte notebook na nerovné a nestabilné

pracovné povrchy.

Svoj notebook môžete nechať prejsť röntgenovými

zariadeniami na letiskách (predmety, ktaleboé sa

môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových

pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických

detektaleboov a snímačov.

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne

služieb, ktaleboé môžete počas letu používať a

obmedzeniach, ktaleboé musíte pri používaní

svojho notebooku počas letu dodržiavať.

background image

notebooku Elektronická príručka

11