ASUS ROG G551JK - Správna likvidácia

background image

Správna likvidácia

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo

správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na

kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo

elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom

alebotuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným

komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia

týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na

kolieskach znamená, že batériu by ste nemali

likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

background image

notebooku Elektronická príručka

13

Kapitola 1: