ASUS ROG G551JK - Ďalšie klávesové skratky

background image

Ďalšie klávesové skratky

Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové

skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci

systému Windows® 8.1.

\

Prepína medzi úvodnou obrazovkou Start a

poslednou spustenou aplikáciou

V režime pracovnej plochy otvaleboí okno This

PC (Tento počítač).

Otvára možnosť File (Súbalebo) z panela úloh

Search (Vyhľadať).

Otvaleboí tablu Vyhľadanie súbalebou

Otvaleboí tablu Zdieľanie

Otvaleboí tablu Nastavenia

Otvaleboí tablu Zariadenia

Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia

Minimalizuje aktívne okno

background image

notebooku Elektronická príručka

69

Spúšťa okno Project (Projekt)

Otvára možnosť Everywhere (Všade) z

panela úloh Search (Vyhľadať)

Otvaleboí okno Spustenie

Otvaleboí aplikáciu Centrum uľahčenia

prístupu
Otvára možnosť Settings (Nastavenia) z

panela úloh Search (Vyhľadať)

Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start

(Start)

Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a

priblíži vašu obrazovku

Slúži na oddialenie vašej obrazovky

Otvaleboí Nastavenia moderátaleboa

background image

70

notebooku Elektronická príručka