ASUS ROG G551JK - Časté otázky ohľadne hardvéru

background image

Časté otázky ohľadne hardvéru

1.

Po zapnutí notebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka

a niekedy farebné bodky. Čo mám robiť?
Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú

vplyv na váš systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva

na systémový výkon, poraďte sa s autorizovaným servisným

strediskom ASUS.

2.

Zobrazovací panel má nerovnomerné farby a jas. Ako to

môžem opraviť?
Farby a jas zobrazovacieho panela môžu byť ovplyvnené uhlom

a aktuálnou polohou notebooku. Jas a farebný tón notebooku sa

môžu pre jednotlivé modely líšiť. Na nastavenie vzhľadu vášho

zobrazovacieho panela môžete použiť klávesy funkcií alebo

nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.

3.

Ako môžem maximalizovať výdrž batérie notebooku?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

Na nastavenie jasu displeja použite klávesy funkcií.

Ak nepoužívate žiadne Wi-Fi pripojenie, prepnite svoj

systém do režimu Airplane mode (Režim lietadlo).

Odpojte nepoužívané USB zariadenia.

Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú

veľa systémovej pamäte.

background image

112

notebooku Elektronická príručka

4.

LED indikátor batérie nesvieti. Kde je chyba?

Skontrolujte správne pripojenie sieťového adaptéra alebo

batérie. Môžete taktiež napájací adaptér alebo batériu

odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k sieťovej

zásuvke a notebooku.

Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné

stredisko ASUS.

5.

Prečo moje dotykové zariadenie nefunguje?

Stlačením

dotykové zariadenie aktivujte.

Ak ste pripájali externé ukazovacie zariadenie, skontrolujte,

či v položke Inteligentné gesto ASUS nie je dotykové

zariadenie vypnuté.

6.

Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov svojho notebooku

pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

Stlačením

zapnite zvuk reproduktora.

Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.

Skontrolujte, či k notebooku nie je pripojený konektor

slúchadiel a odpojte ho.

7.

Čo mám robiť v prípade straty sieťového adaptéra

notebooku, alebo ak batéria prestane fungovať?

O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko ASUS.

background image

notebooku Elektronická príručka

113

8.

Prečo z reproduktorov môjho notebooku stále vychádza zvuk

aj po pripojení slúchadiel do správneho portu konektora?

Prejdite do ponuky Control Panel (Ovládací panel) > Hardware

and Sound (Hardvér a zvuk) a potom v položke Audio

Manager (Správca zvuku) nakonfigurujte nastavenia.

9.

Môj notebook nevykonáva správne údery klávesom, pretože

sa kurzor pohybuje. Čo mám robiť?
Kým píšete na klávesnici skontrolujte, že dotykového zariadenia

sa nič náhodne nedotýka ani ho nestláča. Dotykové zariadenie
môžete taktiež deaktivovať stlačením

.

10. Dotykové zariadenie môjho notebooku nefunguje. Čo mám

robiť?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

Po pripojení externého ukazovacieho zariadenia k svojmu

notebooku skontrolujte, či funkcia Inteligentné gesto ASUS

nie je vypnutá. Ak je, túto funkciu vypnite.

Stlačte tlačidlo

.

11. Pri stláčaní klávesov „U“, „I“ a „O“ sa na klávesnici zobrazujú

čísla. Ako to môžem zmeniť?

Na svojom notebooku stlačte kláves

alebo

(na vybraných modeloch), čím túto funkciu

vypnete a uvedené klávesy používajte na písanie písmen.

12. Ako spoznám, že môj systém je spustený?

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi dvoch (2)

sekúnd, kým svetelný indikátor LED na tlačidle blikne päťkrát a

svetelný indikátor LED na fotoaparáte blikne raz.

background image

114

notebooku Elektronická príručka