ASUS ROG G551JK - Icke-röst utrustning 

background image

Icke-röst utrustning

Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem,

faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet

för talet kontrolleras av bestämmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder

även sladdlösa telefoner) är undantagna.

background image

122

E-manual för bärbar dator

Denna tabell visar de länder som för närvarande är

under CTR21 standard.

Land

Tillämpad

Fler tester

Österrike

1

Ja

Nej

Belgien

Ja

Nej

Tjeckiska republiken

Nej

Inte tillämpligt

Danmark

1

Ja

Ja

Finland

Ja

Nej

Frankrike

Ja

Nej

Tyskland

Ja

Nej

Grekland

Ja

Nej

Ungern

Nej

Inte tillämpligt

Island

Ja

Nej

Irland

Ja

Nej

Italien

Under behandling

Under behandling

Israel

Nej

Nej

Lichtenstein

Ja

Nej

Luxemburg

Ja

Nej

Nederländerna

1

Ja

Ja

Norge

Ja

Nej

Polen

Nej

Inte tillämpligt

Portugal

Nej

Inte tillämpligt

Spanien

Nej

Inte tillämpligt

Sverige

Ja

Nej

Schweiz

Ja

Nej

Storbritannien

Ja

Nej

background image

E-manual för bärbar dator

123

Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För

uppdatering av denna tabell besök http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.

html

1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval

(tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att

stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga).

I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och

nummerpresentationsfunktioner.