ASUS ROG G551JK - UL säkerhetsanmärkningar

background image

UL säkerhetsanmärkningar

För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som

avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad

funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och

105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National

Electric Code (NFPA 70).

När du använder modemet på Notebook PC ska alltid grundläggande

säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada

på personer, inräknat följande:

Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett

badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten

av en simbassäng.

Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för

elektrisk stöt från blixten.

Använd inte Notebok PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära

(återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i

produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller

en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler

som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till

elektrisk energi genom en irreversibel eler reversibel kemisk reaktion.

Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan

explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella

avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på

eld eller explosion.

Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater,

för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd

endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av

tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.

background image

E-manual för bärbar dator

129