ASUS ROG G551JK - Refresh your PC (Uppdatera datorn)

background image

Refresh your PC (Uppdatera datorn)

Använd Refresh your PC (Uppdatera datorn) om du vill uppdatera

systemet utan att förlora dina aktuella filer och applikationer.

Öppna funktionen under POST:

1.

Starta om den bärbara datorn och tryck på

under POST.

2.

Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose

an option (Välj ett alternativ) och tryck på

Troubleshoot (Felsök).

3.

Tryck på Refresh your PC (Uppdatera datorn).

4.

På skärmen Refresh your PC (Uppdatera datorn)

ska du läsa varje punkt och därefter trycka på Next

(Nästa).

5.

Tryck på det konto du vill uppdatera.

6.

Ange kontots lösenord och tryck på Continue

(Fortsätt).

7.

Tryck på Refresh (Uppdatera).

VIKTIGT! Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten

till elnätet innan du uppdaterar systemet.

background image

92

E-manual för bärbar dator