ASUS ROG G551JK - Installera en Random Access Memory- (RAM) modul

background image

Installera en Random Access Memory- (RAM)

modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att

installera en RAM-modul i minnesmodulfacket. Följande två steg visar

hur du installerar en RAM-modul i din bärbara dator.

VIKTIGT! Köp endast expansionsmoduler från återförsäljare av denna

bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon-

eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern

strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.

OBS!

Undersidans och RAM-modulens utseende på din bärbara dator kan

variera beroende på modellen, men installationen av RAM-modulen

är densamma.

Du bör installera RAM-modulen under professionell tillsyn. Du kan

också uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.

background image

106

E-manual för bärbar dator

A.

Lossa skruven på höljet.

B.

Dra ut höljet över facket och ta av det helt från den bärbara

datorn.

background image

E-manual för bärbar dator

107

C.

Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulöppningen.

D

Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats

background image

108

E-manual för bärbar dator

E.

Sätt tillbaka luckan.

F.

Fäst luckan igen med skruven du tog bort tidigare.

background image

E-manual för bärbar dator

109