ASUS ROG G551JK - Använda din bärbara dator

background image

Använda din bärbara dator

Den här notebookdatorn ska användas i miljöer

med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C

(95°F).

Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n

för att se till att din strömadapter överensstämmer

med märkdatan.

Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på

någon annan del av kroppen, för att förhindra

obehag eller skador från värmeexponeringen.

Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan

kringutrustning.

Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte

bärs eller täcks över med något material som kan

reducera luftcirkulationen.

Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller

instabil arbetsyta.

Du kan skicka din bärbara dator genom

röntgenmaskiner (används på föremål som

placerats på transportband), men utsätt den inte för

magnetiska detektorer eller handskanner.

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer

om tjänster som kan användas ombord och

begränsningar och restriktioner som måste följas

när bärbara datorer används ombord under

flygning.

background image

E-manual för bärbar dator

11