ASUS ROG G551JK - Windows® UI

background image

Windows

®

UI

Windows

®

8.1 มาพร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI)

แบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดระเบียบ

และเรียกใช้แอพพ์ Windows® จากหน้าจอเริ่ม ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้

ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำางานบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ